top of page

Centre d'impressió, disseny, acabats, retolació i personalització

Impressió ràpida i d'alta qualitat en petit format (màxim 45x32cm) sobre diferents suports (paper, adhesiu, polièster).

 

Especialment indicada per a tirades curtes i mitjanes, a partir de l'1 unitat, amb temps de lliurament curts.

 

Imprimim productes com: 

- Pòsters

- Flyers

- Díptics

- Tríptics

- Quadríptics

- Targetes

- Postals

- Adhesius

- Etiquetes

- Punts de llibre

- Llibres

- Revistes

- Fullets

- Catàlegs

- Traballs de cursos i tesis

- Llibretes

- Calendaris 

- Agendes

- Carpetes

- Etc.

Papereria d'empresa:

- Targetes

- Cartes

- Sobres

- Talonaris d'albarans

- Paper de factura

- Etc.

Digital
bottom of page